Teagmháil

Bí i dteagmháil linn le do chuid ceisteanna nó moltaí trí cheann ar bith de na bealaí thíos. Táimid ag súil le cloisteáil uait.

Droichead na hInse, Baile Átha Cliath 8

+353 1 475 7816 nó +3531 6770236 (Gairdíní)

+35386 8362318 (Constábla)

parkmanager@opw.ie

Gairdíní Náisiúnta Cuimhneacháin Cogaidh na hÉireann

Gairdíní Náisiúnta Cuimhneacháin Cogaidh na hÉireann

Tá lánfháilte romhat teacht chugainn tú féin chomh maith.

Faigh tuilleadh eolais faoi uaireanta oscailte, áiseanna, agus eolas ábhartha eile.