Bailiúchán

Tá bailiúchán earraí a bhaineann leis an dá Chogadh Dhomhanda le fáil sna seomraí leabhar i nGairdíní Náisiúnta Cuimhneacháin Cogaidh na hÉireann.

Tá béim ar leith ar an gCéad Chogadh Domhanda. Cuirtear roinnt buaicphointí i láthair thíos. Is féidir féachaint ar an mbailiúchán iomlán ach cuairt a thabhairt ar na seomraí leabhar nó dul i dteagmháil linn. Is é Ronald J. Marino, Esq., LLCM, Iontaobhaí de chuid Chuimhneachán Cogaidh na hÉireann 1994-2002, a bhailigh na hearraí cuimhneacháin míleata, a rinne taighde orthu agus a chuir ar taispeáint iad.

The Ypres Alphabet, le C. M. Truman agus J. Leslie (1917)

Íoslódáil an leabhar iomlán anseo.

Is sa Bheilg atá Ypres agus is ann a bhí cúig chath fhada idir na Gearmánaigh agus Fórsaí na Comhghuaillíochta i gcaitheamh an Chéad Chogaidh Dhomhanda. Liostáil an 2ú Maorleifteanant J. Leslie agus an Maor-Leifteanantchoirnéal C.M. Truman sa 12ú reisimint mharcra de na Royal Lancers sa bhliain 1914, an chéad bhliain den chogadh. Bronnadh gradam fiúntais ar an mbeirt agus bhí Orduithe Ard-Seirbhíse acu, agus bronnadh an Chros Mhíleata ar Leslie freisin.

Scríobhadh The Ypres Alphabet idir 1915 agus 1917 agus níor cuireadh mórán cóipeanna i gcló. Tá sé thar a bheith deacair teacht ar chóip den leabhar sa lá atá inniu ann. Baineadh úsáid as cioglaistíleáil agus í á foilsiú, modh chun macasamhail a dhéanamh d’ábhar lámhtharraingthe le roth beag a bhfuil fiacla air chun stionsal a dhéanamh. Is ar na leathanaigh ar thaobh na láimhe deise (recto) amháin atá an cló.

Cead saoire.

Leave of absence pass 1

Cárta Nollag de chuid an 16ú Rannán Éireannach. 1917.

16th Irish Division Christmas card exterior

16th Irish Division Christmas card interior

Dialann 1918 Jim Sweeney, Caisleán Cnucha.

1918 diary of Jim Sweeney Castleknock

Clogad cruach de chuid na Breataine. An 108ú Briogáid, 36ú Rannán Uladh.

British steel helmet. 108th Brigade, 36th Ulster Division.JPG

British steel helmet, detail. 108th Brigade, 36th Ulster Division

Litir ina ndéantar fiosrú faoi adhlacadh.

Burial inquiry letter

Burial inquiry letter back

An Captaen John Gordon, Fiúsailéirí Ríoga Bhaile Átha Cliath, sna trinsí sa Fhrainc, 1916.

Captain John Gordon, Royal Dublin Fusiliers, in trenches in France, 1916

Bosca bronntanais na Banríona Máire leis an gcárta a bhí istigh ann.

Princess Mary Giftbox

Card from Princess Mary exterior

Card from Princess Mary interior

Pingin Bháis James Devaney.

Death Penny of James Deveney.png

Cárta poist de chuid na seirbhíse machaire.

Field service postcard back

Field service postcard front

Spúnóg Infhillte – Gearmánach. Fuarthas i dtrinse í i ndiaidh an chogaidh.

Folding Spoon - German. Found in trench after war

Uaireadóir eisiúna d’oifigigh airtléire.

Issue watch for artillery officers

Teastas cuimhneacháin de chuid Fhiúsailéirí Ríoga Bhaile Átha Cliath.

Royal Dublin Fusiliers commemoration certificate

Ceanastar salainn agus piobair oifigigh.

Officer's salt and pepper canister

Clogad trópaiceach.

Tropical helmet

Péire strapaí gualainne ó chóta mór. Cór Liachta an Airm Ríoga, 1914.

Pair of shoulder straps from a greatcoat. Royal Army Medical Corps, 1914

Buidéal uisce.

Water bottle

Grúpa i gCill Airne sa bhliain 1915.

Killarney 1915 group shot front

Killarney 1915 group shot back

Litir faoi ghortú i mbun seirbhíse.

Wounded-in-action letter

Read more about the history of the Gardens.

Find out why there is such a large collection of items relating to both World Wars housed here.