Oifig na nOibreacha Poiblí

An Gairdín Cuimhneacháin

Daithí Hanly a dhear an gairdín seo i gcroílár na cathrach agus tá sé tiomnaithe do chuimhne gach duine a fuair bás ar son shaoirse na hÉireann. Tá sé taobh thiar d’Ospidéal stairiúil an Rotunda, i lár Chearnóg Parnell (Cearnóg Rutland roimhe seo). Tá an dealbh mhór le hOisín Kelly bunaithe ar théama Chlann Lir, agus léiríonn sí streachailt fhada mhuintir na hÉireann. Tá téamaí ó luathstair agus ó luath-mhiotaseolaíocht na hÉireann le fáil ar fud an ghairdín. Tá an gairdín ann le go mbeidh tú in ann cuimhneamh siar agus do mhachnamh a dhéanamh go ciúin.

Pleanáil Cuairt

Uaireanta oscailte agus suíomh.

Foghlaim Tuilleadh

Stair an reilig.

Gailearaí

Íomhánna stairiúla agus nua-aimseartha.

Teagmháil

Le do chuid ceisteanna nó moltaí.